Als je mee wilt lopen met Loopgroep Leusden kan je je aanmelden door een mail te sturen naar info@loopgroepleusden.nl waarin je aangeeft dat je wilt gaan meelopen met Loopgroep Leusden. Je mag 2 keer vrijblijvend en kosteloos meelopen. Hierna moet je aangeven of je wilt blijven lopen of niet. 

Van deelnemers verwachten we niet alleen dat ze het leuk vinden om in een groep en onder begeleiding te lopen maar ook dat ze een (bescheiden) bijdrage leveren aan de organisatie van Loopgroep Leusden. 

Als je besluit om mee te gaan lopen vragen we je om een inschrijfformulier in te vullen. Tevens ben je dan een bijdrage verschuldigd. De bijdrage bedraagt € 40,- per kwartaal. Deze wordt telkens aan het begin van het kwartaal automatisch geïncasseerd.

Als je gedurende een kwartaal instapt dan bedraagt de bijdrage voor het lopende kwartaal € 15,- per maand (of gedeelte van een maand). Je moet deze bijdrage zelf overmaken naar de bankrekening van de stichting. Er wordt geen inschrijfgeld gevraagd. 

Het bestuur van Loopgroep Leusden kan een inschrijving weigeren of een deelnemer uitsluiten indien gedragingen van de deelnemer van dien aard zijn dat dit tegen het belang van de stichting en haar lopers ingaat. 

Afmelden Mocht je besluiten om te gaan stoppen dien je je af te melden. Afmelden doe minimaal 10 dagen voor het einde van het kwartaal. Als je je niet (tijdig) hebt afgemeld wordt ervan uitgegaan dat je het volgende kwartaal weer meeloopt. De bijdragen voor het volgende kwartaal wordt automatisch geïncasseerd. 

Eigen risico Risico’s zijn en blijven altijd aanwezig tijdens onze sportbeoefening. We kunnen ons blesseren, misstappen, struikelen, onwel worden, enz. Tijdens de trainingen van Loopgroep Leusden loop je altijd voor eigen risico. Alle opdrachten en adviezen gegeven door de trainers, assistent-trainers, door hen gedaan naar beste weten en handelen, hebben tot doel de groep een zo veilig mogelijke training te bieden. 

Download het inschrijfformulier en stuur deze naar info@loopgroepleusden.nl